Chuyển ngôn ngữ:

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Hiệu lực từ ngày 01/08/2020

Trang web công ty Fami Dining www.fami-ding.com mong muốn đem đến nền tảng trải nghiệm, cập nhật thông tin sản phẩm và mua hàng trực tuyến mặt hàng thủy hải sản chất lượng và đáng tin cậy. Để đảm bảo các thông tin cá nhân của khách hàng khi thực hiện hoạt động thương mại mua sắm đối với chúng tôi, công ty Fami Dining, chúng tôi tôn trọng, cam kết và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Đây là chính sách của công ty chúng tôi trong việc bảo đảm khi tiếp cận các quyền riêng tư, thông tin cá nhân của khách hàng khi liên lạc hoặc truy cập từ trang website của chúng tôi www.fami-dining.com.

1. Sự Chấp Thuận 

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang website của chúng tôi để tham khảo sản phẩm, nhận các thông tin từ chúng tôi và thực hiện các giao dịch thương mại, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này từ chúng tôi, bạn có quyền thông báo ngừng cung cấp hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân ra khỏi hệ thống lưu trữ thông tin của chúng tôi (các quyền cho khách hàng đối với chính sách bảo mật như ở mục 7).

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và chính sách của công ty trên cơ sở tuân thủ theo các điều khoản và điều lệ của Luật pháp Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của công ty chúng tôi để có được những cập nhật mới nhất trong việc quản lý thông tin cá nhân.

2. Mục Đích Thu Thập 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khách hàng dựa trên các công tác và mục đích cụ thể như sau: 

Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn 

Dịch vụ người tiêu dùng và chăm sóc khách hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến phản hồi, khiếu nại và tiếp thu ý kiến đóng góp chất lượng sản phẩm của bạn. 

Cá nhân hóa: chúng tôi dùng cơ sở thông tin khách hàng để tổ hợp phục vụ công tác xây dựng kinh doanh và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn trên nền tảng cá nhân hóa ở các khía cạnh có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) cải thiện trải nghiệm với dịch vụ của chúng tôi trên các công cụ truyền thông đại chúng (website, facebook, vân vân…), (2) để mang đến những ý tưởng phục vụ mới và chất lượng mới trên cơ sở nhu cầu đã được cá nhân hóa, (3) để phục vụ và giới thiệu khách hàng những quảng cáo, thông tin và chương trình khuyến mãi phù hợp với sự quan tâm của bạn.

An ninh: phục vụ các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của người dùng/ khách hàng của chúng tôi hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng. 

● Theo yêu cầu của Pháp luật: áp dụng và điều chỉnh theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập 

Chúng tôi chỉ thu thập thông cá nhân của bạn khi và chỉ khi: 

● Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. 

● Khách hàng tương tác với chúng tôi. 

● Từ những nguồn hợp pháp khác đã được khách hàng chấp thuận.

4. Thời Gian Lưu Trữ 

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ và thông báo đến chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của công ty và chỉ được truy cập bởi nhân viên công ty được chỉ định.

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng 

Chúng tôi tuyệt đối và cam kết không cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết được liệt kê sau: 

● Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và phạm vi thông tin cần biết sẽ được giới hạn. Bên thứ ba cần phải áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. 

● Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến việc thanh toán giao dịch trên trang web điện tử của chúng tôi để xử lý các thông cá nhân cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ. Bên thứ ba cần phải áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

● Yêu cầu Pháp lý: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu điều đó do Luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý với các cơ quan chức năng. 

● Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, thu mua hoặc hợp nhất doanh nghiệp với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ. Tuy nhiên chính sách bảo mật thông tin khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn ngành cần phải được tuân theo.

6. An Toàn Dữ Liệu 

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn và bảo mật thông tin cá nhân khách hàng qua các biện pháp an toàn, bao gồm: 

● Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ trực thuộc công ty chúng tôi được phép truy cập trên cơ sở và mục đích cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn về bảo mật ngành và Pháp luật trong việc đảm bảo an toàn thông tin khách hàng. 

● Trong trường hợp thông tin bị tấn công bởi hacker hoặc virus làm mất dữ liệu, chúng tôi sẽ cố hết sức khôi phục. Đồng thời sẽ báo cáo đến cơ quan điều tra chức năng để xử lý kịp thời cũng như thông báo cho khách hàng được biết về tình huống. 

● Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân 

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi, cập nhật thông tin vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền điều chỉnh, phản hồi và tháo gỡ thông tin của mình ra khỏi danh sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi bằng cách yêu cầu chúng tôi thực hiện hoặc ngừng cập nhật email điện tử của chúng tôi thông qua nút nhấn “dừng cập nhật”.

8. Thông tin liên hệ

Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào cho Chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

● Số điện thoại: 0779.619.620 

● Email: sales@fami-dining.com

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông tin

Công ty Cổ Phần Công nghệ thực phẩm Fami Dining 

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315748800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký ngày 20/6/2019. Địa chỉ kinh doanh và liên hệ: TK 29/17 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q1, TP. HCM, Việt Nam.

10. Hiệu Lực 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY FAMI DINING JSC.

[Đã Ký và đóng dấu] 

NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 

Tổng Giám Đốc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: