;
Chuyển ngôn ngữ:

Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm

Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm

24.07.2020 - Dũng

Ngày 22 Tháng 7 Năm 2020 FAMI DINING THỰC HIỆN VÀ CÔNG BỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HẢI SẢN THÁNG 7/ 2020 Để đảm bảo chất lượng sản phẩm của FAMI DINING đủ tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng và căn cứ theo luật An toàn vệ sinh thực ph...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: